21,396,000 تومان

وزن :13.270گرم

نوع و عیار فلز :18عیار

قیمت طلای ۱۸ عیار (گرم) :1,382,400تومان